Legotillverkning

Jörgen tar åt sig:

  • Stocksågning
  • Klyvning
  • Hyvling
  • Grovtimmer

Tillverkning av:

  • Truckslag
  • Torkströn
  • Bindströn
  • Mellanlägg
  • Bandmellanlägg

På bilden ser vi Jörgens svärdsåg, ett hembygge för att kunna klyva extrema dimensioner.

6