JÖRGEN OLLAS FIRMA

ETT STRÅ VASSARE

Slipning & försäljning av träskärande verktyg

Träprodukter så som golv, lister m.m.

Legosågning & hyvling

Tork & bindströtillverkning

10